top of page
Achtergrond_home
schaduw
mannetje_home

Voor wie

In uw werk als advocaat, juridisch adviseur, casemanager of adviseur HRM kunt u te maken krijgen met  medische arbeidsongeschiktheidsclaims. Inhoudelijk gaat het vaak om complexe zaken. Aangezien deze gevallen medisch van aard zijn is de visie van een verzekeringsarts onontbeerlijk.


De verzekeringsartsen van Medisch Advies Loket voorzien u van een inzichtelijke, transparante en goed onderbouwde verzekeringsgeneeskundige rapportage. Ook wordt een functionele mogelijkhedenlijst opgesteld, indien relevant. Op basis van dit rapport kunt u de re-integratie van uw client vorm geven of op adequate wijze bezwaar maken tegen een beschikking van bijvoorbeeld UWV.

Zoals in elk beroep hebben ook bedrijfsartsen regelmatig de behoefte aan een second opinion. Hierin kan voorzien worden door intercollegiaal overleg. Echter, een professioneel en onafhankelijk advies kan nét het perspectief bieden om de begeleiding op adequate wijze vorm te geven of voort te zetten. Medisch Advies Loket is u graag van dienst als het gaat om een second opinion.

Ook kan u zich in uw werk als rechter laten adviseren door Medisch Advies Loket. Verzekeringsartsen zijn namelijk bij uitstek opgeleid om een uitspraak te doen over de medische mogelijkheden en beperkingen. Onze verzekeringsartsen zijn expert voor wat betreft het beantwoorden van de vraag of de door de onderzochte aangegeven medische beperkingen het gevolg zijn van ziekte. Ook zijn onze verzekeringsartsen bekwaam in alle aspecten van de medische weging van belastbaarheid. U kunt ook één van onze verzekeringsartsen inschakelen als deskundige voor de Rechtbank of de Centrale Raad.

 

Diensten zijn
beschikbaar voor

 

Advocaten

Arbodiensten

Rechtbanken

Reïntegratiebedrijven

Verzekeringsmaatschappijen

Werkgevers

bottom of page