VG Protocollen

Cliënten moeten mogen vertrouwen op een juiste en transparante beoordeling van hun claim en een deskundige beoordeling van hun mogelijkheden en beperkingen. Protocollen beogen verzekeringsartsen te ondersteunen om hun handelen daartoe beter te onderbouwen en te richten. Deze ontwikkeling is, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, sinds 2005 voortvarend ter hand genomen. Hoewel de verzekeringsgeneeskundige protocollen primair bedoeld zijn voor verzekeringsartsen, kunnen ook bedrijfsartsen hun voordeel mee doen.

De verzekeringsgeneeskundige protocollen kunt u vinden op de website van de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde. U kunt deze ook hiernaast downloaden.
 

Download hieronder
  • Twitter - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

 

T 085 560 71 33
info@medischadviesloket.nl

Medisch Advies Loket BV
Musical 23
1507 TS Zaandam

© 2015 by www.kurtontwerp.nl